Radějovka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-045
plocha povodí [km2] 41,6
délka toku [km] 16,6
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,17

Charakter toku

Říčka Radějovka pramení v širší pramenné oblasti na Vojšických loukách na záp. úbočí Kobyly (584 m) v nadmořské výšce 460 m. Od pramene teče sev.–záp. směrem k Šumárníku (398 m), pod nímž jsou na Radějovce zbudovány dvě menší vodní díla – rybník Kejda a vodní nádrž Lučina. Obě vodní plochy jsou široce rekreačně využívány, stejně tak jako celé údolí Radějovky směrem k Radějovu.

Vojšické louky v NPR Čertoryje tvoří pramennou oblast říčky Radějovky.
Vojšické louky v NPR Čertoryje tvoří pramennou oblast říčky Radějovky.

Říčka dále protéká západním směrem pod Travičnou (380) se stejnojmennou rozhlednou k Radějovu, kde se její tok opět mění k SZ. Pod Radějovem říčka protéká ze S pod vrcholem Žerotínem (321 m), který tvoří poslední jih.-záp. výběžek Bílých Karpat na území České republiky a vstupuje do Dolnomoravského úvalu. Krátce nato se v nadmořské výšce 165 m vlévá v Petrově jako levostranný přítok do Baťova kanálu.

Panoramatický pohled na vodní nádrž Lučina.
Panoramatický pohled na vodní nádrž Lučina.

Říčka Radějovka odvodňuje přilehlé části Žalostinské vrchoviny.  Radějovka je zařazena mezi vodohospodářsky významné toky. V Petrově se nachází hydrologická stanice (vodočet).

Pohled z rozhledny Travičná na údolí říčky Radějovky.
Pohled z rozhledny Travičné do údolí říčky Radějovky.
Rekreační využití lokality Lučina.
V roce 1938 prodává obecní rada obce Tvarožná Lhota pozemky, trať Vrchy, na výstavbu rekreačních chat. V roce 1964 se začíná budovat nádrž Lučina, kde před tím byla zřízena střelnice pro Říšskou celní správu na Lučině a zahajuje se i výstavba kempu. V roce 1969 je Lučina vyhlášena rekreační oblastí.
Nyní se v lokalitě Lučina je množství rekreačních chat, podnikových i soukromých zařízení. Nachází se  zde  nově zrekonstruována vodní nádrž Lučina (2004) určená ke koupání. Je trojúhelníkového půdorysu, dva břehy jsou betonové, jeden přírodní pod lesem s pozvolným vstupem do vody. V betonové části jsou pro vstup do vody schody. Pláže jsou travnaté, na vtoku je štěrková malá pláž se skluzavkou, u hráze je můstek na skákání do vody. V sousedství vodní nádrže umožňuje ubytování Autokemp Lučina a jiné rekreační objekty.  V letní sezóně zde naleznete stánky s občerstvením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *