Syrovínka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-13-02-022
plocha povodí [km2] 77,4
délka toku [km] 17,2
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,14

Charakter toku

Syrovínka pramení na již. úbočí vrcholu Hrušková (383 m) nad Syrovínem v nadmořské výšce 300 m. Před Syrovínem se zleva připojuje další zdrojnice, pramenící pod Hostějovem. V Syrovíně se potok obrací již. směrem k Těmicím, před nimiž se zleva připojuje Ořechovský potok, pramenící západně od Vážan. Významným pravostranným přítokem do Ořechovského potoka je Újezdecký potok, který pramení v Újezdci.

Niva Ořechovského potoka.
Niva Ořechovského potoka.

Před Těmicemi je vedle potoka vybudován nový Těmický rybník (biocentrum) pod nímž se zleva připojuje Domanínský potok od Domanína. Syrovínka dále pokračuje již. směrem ke Bzenci, před nímž vstupuje do Dyjsko-moravské pahorkatiny. Před Bzencem se zprava připojuje Vracovský potok, ne němž je vybudován Vracovský rybník.

Vracovský rybník není vlastně rybník ale slatinné rašeliniště. To bylo zčásti odtěženo místními obyvateli pro vlastní potřebu, a poté zatopeno vodou. Nyní slouží k rekreačním účelům. Jezera a slatinná rašeliniště se na Hodonínsku vyskytovala v okolí Vacenovic, Vracova, Čejče a Kobylí. Zatímco u Čejče a Kobylí byla zarůstající jezera už v první polovině 19. století vysušena a přeměněna na ornou půdu. Posledním, alespoň částečně zachovalým zbytkem těchto slatí, je jezero u Vacenovic. 

Syrovínka před Bzencem mění směr k V, protéká Bzencem a Olšovcem a za železniční tratí Břeclav–Přerov (330) opět obrací směrem k J. Potok následně kříží železniční trať Bzenec–Veselí nad Moravou (340), za níž je vybudován rybník Stolařka. Odtud je Syrovínka vedena přes bzenecké louky umělým korytem do Bzence-Přívozu, kde se v nadmořské výšce 168 m vlévá jako pravostranný přítok do řeky Moravy.

Stolařka (také Kačeňák) je rybník v katastru města Bzenec. Má rozlohu 25 ha a byl založen v roce 1572. Nachází se mezi soutokem Moravy se Syrovinkou a křížením železničních tratí 330 a 340. Slouží k chovu ryb, na jižním břehu je drůbeží farma. Hnízdí zde vodní ptactvo, např. husa velká a běločelá, volavka popelavá a bílá, potápka roháč, březňačky, čírky, hvízdáci a kormoráni. Poblíž se nachází PP Vypálenky. Stolařka je spolu s Písečným rybníkem u Milotic jediná větší vodní plocha v celé ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

Syrovínka odvodňuje přilehlé části Vážanské vrchoviny a Mutěnické pahorkatiny (v Kyjovské pahorkatině) a Ratíškovské pahorkatiny. Ve spodní části toku tvoří osu Syrovinské nivy (obě náleží Dyjsko-moravské pahorkatině).  Syrovínka je řazena mezi vodohospodářsky významné toky, ve Bzenci je zřízena hydrologická stanice (vodočet).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.