Spálený potok

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-021
plocha povodí [km2] 152,3
délka toku [km] 20,9
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,20

Charakter toku

Spálený potok pramení sev.–záp. od obce Archlebov v Dambořické vrchovině v nadmořské výšce 365 m. Od pramene teče již. směrem přes Archlebov, kde vstupuje do Mutěnické pahorkatiny. Pod  vesnicí mění tok záp. směrem k osadě Bačalárna u Násedlovic, kde přibírá zprava Zdravovodský potok, pramenící sev. od Zdravé vody. Levostranným přítokem Zdravovodského potoka je Klášovský potok, pravostranným přítokem je potok Vápenka, pramenící sev. od Uhřic.

Spálený potok pokračuje dále záp. směrem a postupně přibírá pravostranné přítoky Salajku, pramenící sev. od Dambořic, a potok Hunivky, pramenící vých. od Borkovan. Před Krumvířem se tok Spáleného potoka obrací opět k J a v Krumvíři se připojuje pravostranný přítok Kašnice, pramenící sev. od Klobouk u Brna. Pod Krumvířem vstupuje Spálený potok do Čejčské kotliny a přibírá pravostranný přítok Harasku.

Potok Haraska pramení u Šitbořic a protéká přes Diváky, Boleradice, Morkůvky a Brumovice, za nimiž se v depresi bývalého Kobylského jezera vlévá zprava do Spáleného potoka. Nedaleko pod soutokem Harasky se Spáleným potokem ústí v nadmořské výšce 175 m Spálený potok do Trkmanky.

Pramenné oblasti a horní části toků Spáleného potoka a jejich přítoků odvodňují již. část Dambořické vrchoviny. Na středním toku říčka odvodňuje přilehlé části Mutěnické pahorkatiny. Pravostranné přítoky na spodním toku (Hunivky, Haraska) odvodňují přilehlé oblasti Boleradické vrchoviny.

Spálený potok je řazen mezi vodohospodářsky významné toky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *