Haraska

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-034
plocha povodí [km2] 152,3
délka toku [km] 20,9
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,20

Charakter toku

Haraska pramení u Šitbořic v nadmořské výšce 260 m, hlavní pramen stéká z Šitbořických nových hor k osadě Martinice, odkud teče dále na J. Ještě před Martinicí se ve zdejším rybníce spojuje s dalšími dvěma potůčky. Pod Diváky přibírá zprava Divácký potok. Před Boleradicemi je na toce Harasky vybudován Boleradický rybník.

Pod Boleradicemi se říčka obrací směrem k V a v Morkůvkách přibírá zleva přítok od Klobouk u Brna. U Brumovic, kde vstupuje Haraska do Čejčské kotliny, je vybudován rybník Balaton. Východně od Brumovic v depresi bývalého Kobylského jezera se Haraska vlévá zprava do Spáleného potoka

Koryto toku je převážně zemní, uměle vybudováno a napřímené podle možností terénu. Šířka dna dosahuje v horní části toku 0,5 m, před Boleradickým rybníkem 2–3 m a v místě, kde opouští oblast Boleradické vrchoviny, dosahuje 3 metrů. Koryto je pravidelně čištěno, protože se v celé délce intenzivně zanáší a zarůstá vegetací. Je to způsobeno splachy z přilehlých zemědělských pozemků, ohrožovaných vodní erozí. Břehy toku jsou většinou bez doprovodné stromové zeleně.

Haraska odvodňuje přilehlé oblasti Boleradické vrchoviny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *