Šardický potok

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-094
plocha povodí [km2] 39,1
délka toku [km] 11,0
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,05

Charakter toku

Šardický potok pramení na jih.–záp úbočí Babího Lomu (417 m) u Strážovic ve Věteřovské vrchovině v nadmořské výšce 275 m. Od pramene teče již. směrem kolem Stavěšic, kde je na toku vybudováno několik menších retenčních nádrží. Pod Stavěšicemi, kde vtéká do Šardický potok ploché zemědělské krajiny Mutěnické pahorkatiny, je vystavěna menší vodní nádrž Zápověď.

Otevřená zemědělská a bezlesá krajina kolem Šardic.
Otevřená zemědělská krajina kolem Šardic. Tato krajina přináší “zisk” pouze několika vyvoleným vlastníkům půdy.

Šardický potok nadále protéká kolem bývalého dolu Dukla k Šardicím, kde se zprava připojuje Hovoranský potok, pramenící již. od Hovoran. V Šardicích se otáčí tok Šardického potoka k JV a nadále protéká přímým neckovitým údolím k Dubňanům, před nimiž se v nadmořské výšce 175 m vlévá jako pravostranný přítok do říčky Kyjovky.

Šardický potok odvodňuje již. část Věteřovské vrchoviny a přilehlé části Mutěnické pahorkatiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *