Prušánka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-101
plocha povodí [km2] 93,3
délka toku [km] 24,6
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,12

Charakter toku

Prušánka pramení na sev.–záp od Čejkovic v Mutěnické pahorkatině v nadmořské výšce 230 m. Od pramene teče již. směrem přes Čejkovice směrem k Velkým Bílovicím, kde je pod soutokem s pravostranným přítokem Vrbičankou vybudována vodní nádrž Velký Bílovec. Slouží k závlahám a zejména rybářským účelům.

Pod přehradou se tok Prušánky mění k JV směrem k Moravskému Žižkovu, kde je na Prušánce vybudován Žižkovský rybník. Říčka nadále mění tok k V směrem k Prušánkám, odkud pokračuje dále k SV přes Josefov k Dolním Bojanovicím, před kterými ústí zleva Hrabínková stružka od Starého Podvorova. Za Dolními Bojanovicemi otáčí Prušánka opět k V a po několika málo kilometrech se mezi Hodonínskými rybníky u lokality Písečné sev. od Lužice vlévá v nadmořské výšce 162 m jako pravostranný přítok do říčky Kyjovky.

Prušánka odvodňuje přilehlé části Mutěnické pahorkatiny. Na celém toku je řazena jako mimopstruhová voda.

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...