Prušánka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-101
plocha povodí [km2] 93,3
délka toku [km] 24,6
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,12

Charakter toku

Prušánka pramení na sev.–záp od Čejkovic v Mutěnické pahorkatině v nadmořské výšce 230 m. Od pramene teče již. směrem přes Čejkovice směrem k Velkým Bílovicím, kde je pod soutokem s pravostranným přítokem Vrbičankou vybudována vodní nádrž Velký Bílovec. Slouží k závlahám a zejména rybářským účelům.

Pod přehradou se tok Prušánky mění k JV směrem k Moravskému Žižkovu, kde je na Prušánce vybudován Žižkovský rybník. Říčka nadále mění tok k V směrem k Prušánkám, odkud pokračuje dále k SV přes Josefov k Dolním Bojanovicím, před kterými ústí zleva Hrabínková stružka od Starého Podvorova. Za Dolními Bojanovicemi otáčí Prušánka opět k V a po několika málo kilometrech se mezi Hodonínskými rybníky u lokality Písečné sev. od Lužice vlévá v nadmořské výšce 162 m jako pravostranný přítok do říčky Kyjovky.

Prušánka odvodňuje přilehlé části Mutěnické pahorkatiny. Na celém toku je řazena jako mimopstruhová voda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *