Termín: molasa

« Back to Glossary Index

Molasa je mocný komplex převážně pískovců a slepenců vzniklých postorogenní erozí pásemného horstva, tj. po skončení jeho vyvrásnění. Molasa se ukládá v orogenní zóně a nasedá na flyš (většinou diskordantně); obsahuje hojný nestabilní minerální materiál a často je sladkovodního původu (někdy obsahuje i uhelné sloje). Od flyše se liší zejména větší mocností a hrubozrnností.