Termín: moldanubikum

« Back to Glossary Index

Moldanubikum je jednotka již. části Českého masivu zasahující z Čech a Moravy i do Rakouska a SRN. Skládá se z metamorfitů o vysokém stupni metamorfózy (většinou polymetamorfovaných) prostoupených plutonickými horninami. Ty již nebyly metamorfovány, neboť vznikly v závěru variské orogeneze. Nejvýznamnější je moldanubický a středočeský pluton.