Termín: moravosilezikum

« Back to Glossary Index

Moravosilezikum je vých. a jih.-vých. jednotka Českého masivu zahrnující moravikum, silezikum (Jeseníky) a moravskoslezský devonkarbon (Drahanskou vrchovinu, Oderské vrchy, hornoslezskou pánev aj.). Je budována předvariskými magmatity a metamorfity krytými varisky zvrásněným devonem a karbonem.