Termín: olistostroma

« Back to Glossary Index

Olistostroma je nevrstevnaté sedimentární těleso složené ze zcela netříděného klastického materiálu (obrovské bloky až jíl), jehož původ bývá vysvětlován podmořskými skluzy nebo řičením pobřežních skalních útesů. Olistostromy se nejčastěji vyskytují v geosynklinálních pánvích a jejich detritické součásti se nazývají olistolity.