Termín: lumachela

« Back to Glossary Index

Lumachela je mělkovodní sediment, obvykle vápenec, složený z úlomků nebo celých schránek různých bezobratlých, nejčastěji mlžů.