Termín: diskordance

« Back to Glossary Index

Diskordance je doslovně nesouhlasnost uložení vrstev; vyjadřuje vztah dvou sousedních horninových jednotek, mezi jejichž uložením nastalo období bez sedimentace nebo období erozní činnosti. Jde tedy o projev diskontinuity v sedimentaci.