Termín: eluvium

« Back to Glossary Index

Eluvium je nepřemístěná zvětralina horniny ležící na místě svého vzniku (in situ), plynule přecházející do matečné horniny v podloží. Vytváří tzv. zbytkový (reziduální) zvětralinový plášť, zejména na plošinách.

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?eluvium

https://www.mezistromy.cz/slovnik/Eluvium