Eluvium

Eluvium je nepřemístěná zvětralina plynule přecházející do matečné horniny v podloží.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář