Termín: diapira

« Back to Glossary Index

Diapirové struktury jsou antiklinály nebo dómy, jejichž jádro složené z mobilní horniny prorazilo nadložní vrstvy. Jde-li o extrémně plastické horniny (např. evapority), mohou proniknout vysoko vzhůru. Diapirové struktury také vznikají při nestejném zatížení a hromadí se v místech menšího tlaku. Pochod se nazývá diapirismus a pronikající tělesa diapir.