Boleradická vrchovina

Geomorfologický podcelek Boleradická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze 149 km2 , střední výšce 254,9 m a středním sklonu 5°04´. Oblast na SV hraničí s Dambořickou vrchovinou, na V s Mutěnickou pahorkatinou, jižní hranici tvoří Hustopečská pahorkatina a záp. hranici tvoří Dyjsko-svratecký úval. Boleradická vrchovina leží se v jih.–záp. části Ždánického lesa. Pokračovat ve čtení “Boleradická vrchovina”