Termín: prekambrium

« Back to Glossary Index

Prekambrium (eon Kryptozoikum) je období ve vývoji Země, které se datuje od jejího vzniku (4 600 Ma) do doby rozvoje prvních mnohobuněčných organizmů (542 Ma). Délka období představuje asi 8/9 z celkové doby vývoje Země. Po prekambriu následoval eon Fanerozoikum, který trvá dodnes.

V tomto období vznikla zemská kůra, Měsíc, oceány, atmosféra a primitivní život, který existoval pouze ve vodě. Pevninu tehdy tvořily tzv. štíty, na kterých dnes nacházíme nejstarší horniny. Největšími jsou Kanadský štítBaltský štít. Země se postupně ochlazovala. To vyvrcholilo v cryogénu (epocha proterozoika; 630 až 850 Ma), kdy Zemi zcela pokryl led. Vžil se proto pojem Země jako sněhová koule. Poté došlo opět k oteplování, což umožnilo vývoj vyšších oraganizmů.