Prekambrium

Prekambrium (Kryptozoikum) je období ve vývoji Země, které se datuje od jejího vzniku (4600 Ma) do doby rozvoje prvních mnohobuněčných organizmů (542 Ma). Délka období představuje asi 8/9 z celkové doby vývoje Země. Následoval eon Fanerozoikum, který trvá dodnes. V tomto období vznikla zemská kůra, Měsíc, oceány, atmosféra a primitivní život, který existoval pouze ve vodě. Pevninu tehdy tvořily tzv. štíty, na kterých dnes nacházíme nejstarší horniny. Největšími jsou Kanadský štítBaltský štít. Země se postupně ochlazovala. To vyvrcholilo v cryogénu (epocha proterozoika; 630 až 850 Ma), kdy Zemi zcela pokryl led. Vžil se proto pojem Země jako sněhová koule. Poté došlo opět k oteplování, což umožnilo vývoj vyšších oraganizmů.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...