Termín: paleocén

« Back to Glossary Index

Paleocén je geologická epocha v období třetihor (začíná jím starší oddělení třetihor, zvané paleogén). Paleocén se vyskytoval v období cca 66–56,0 Ma před současností.

Paleocén se stratigraficky člení na dílčí geologické stupně:

  • thanet (cca 59,2–56 Ma před současností),
  • seeland (cca 61,6–59,2 Ma před současností),
  • dan (cca 59,2–61,6 Ma před současností).

V Moravských Karpatech probíhala v paleocénu bouřlivá sedimentace flyšových souvrství.