Eocén

Eocén je geologická epocha v období třetihor (leží uprostřed staršího oddělení třetihor, zvané paleogén, 56,0 Ma — 33,9 Ma před současností). Vyznačuje se v průměru velmi vysokými teplotami.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář