Oligocén

Oligocén (33,9 Ma – 23 Ma před současností) je geologická epocha v období třetihor (končí jím starší oddělení třetihor, zvané paleogén). Africká deska se tehdy přiblížila k Evropě, díky čemuž začaly vznikat Alpy a moře Tethys se oddělilo od oceánu.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář