Termín: oligocén

« Back to Glossary Index

Oligocén je geologická epocha v období třetihor. Končí jím starší oddělení třetihor, zvané paleogén (cca 33,9–23 Ma před současností). Oligocén se dělí na stupně:

  • chatt (cca 28,1–231 Ma před současností),
  • rupel (cca 33,9–28,1 Ma před současností).

Africká deska se tehdy přiblížila k Evropě, díky čemuž začaly vznikat Alpy a moře Tethys se oddělilo od oceánu.