Termín: dan

« Back to Glossary Index

Dan je geologický stupeň v období starších třetihor – paleogénu (leží na začátku paleocénu, 65,5–61,7 Ma před současností).