Dan

Dan je geologický stupeň v období starších třetihor – paleogénu (leží na začátku paleocénu, 65,5 Ma — 61,7 Ma před současností).

« Back to Glossary Index

Napsat komentář