Natrisoly (Slanec)

Natrisoly a jediný půdní typ do této skupiny patřící slanec jsou půdy rovněž ovlivněné přítomností rozpustných solí a to konkrétně solí sodných. Jejich zvýšená koncentrace vede k procesu soloncování. Tento proces se podobá procesu ilimerizace.

Rovněž zde při nadbytku jednomocných iontů (nyní ovšem Na+, nikoli H+) dochází k peptizaci jílů a jejich transportu profilem. V místech s vyššími obsahy vícemocných iontů tyto jíly koagulují. Vzniká tak ochuzený soloncový horizont Es a natrický obohacený horizont Bn charakteristický svojí sloupkovitou strukturou ve svrchní části.

Natrisoly jsou půdy s natrickým horizontem se sloupkovitou strukturou ve svrchní části a nebo nasyceností sorpčního komplexu do 50 cm sodíkem nad 15 %, často s albickým horizontem.

Slanec (SL)

Půdy se sekvencí horizontů Ah–Es–Bn–BC–C, s vyběleným horizontem, ve kterém se vytváří humusový horizont a s natrickým horizontem s nasyceností VNa 15–30 % , SAR > 15, pH 9–10 do 0,8 m.

Slance byly popsány v dřívějším Československu, pouze v nynější Slovenské republice.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

Přečtěte si také

  • Antroposoly (Kultizem, Antrozem)
    15. 8. 2020 Antroposoly (Kultizem, Antrozem) Jsou půdy výrazně ovlivněné lidskou činností. Půdní typ kultizem je definován, jako […]
  • Salisoly (Solončak)15. 8. 2020 Salisoly (Solončak) Do této skupiny půd patří půdní typ solončak. Jedná se o půdy s vysokým obsahem […]
  • Organosoly (Organozem)15. 8. 2020 Organosoly (Organozem) Organosoly a jejich jediný zástupce organozem jsou půdy charakterizované mocností […]
  • Andosoly (Andozem)15. 8. 2020 Andosoly (Andozem) Andosoly a jejich jediný půdní typ andozem jsou charakteristické vznikem na více či méně […]

Související obrázky:

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...