Štinkovka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 4-17-01-004
plocha povodí [km2] 65,6
délka toku [km] 14,3
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,08

Charakter toku

Štinkovka pramení ve Vlčí dolině u již. od Nikolčic v nadmořské výšce 248 m. Od pramene teče již. směrem k Hustopečím, před nimiž napájí vodní nádrže PředníZadní rybník. Následně protéká městem a dále protéká kolem oblasti Hustopeče-Nové sady, kde se do Štinkovky vlévá zleva potok Pradlenka, pramenící sev. od Horních Bojanovic. Pravostranným přítokem Pradlenky je Kurdějovský potok, na němž je vybudován Kurdějovský rybník.

Štinkovka pod Hustopečemi vstupuje do Dyjsko-moravské pahorkatiny a dále protéká stále již. směrem v okolí obce Starovičky, kde se zleva připojuje Starovičský potok. Třetím levostranným přítokem Štinkovky je Zaječí potok u obce Zaječí. Štinkovka pak protéká záp. směrem kolem dolní nádrže Nové Mlýny ke Strachotínu, kde je v nadmořské výšce 164 m zaústěna do střední nádrže Nové Mlýny .

Štinkovka odvodňuje přilehlé oblasti Boleradické vrchoviny a Dyjsko-moravské pahorkatiny. Je řazena mezi vodohospodářsky významné toky.

Přečtěte si také

  • Kyjovka
    15.3.2017 Kyjovka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-065 plocha povodí […]
  • Hruškovice
    16.3.2017 Hruškovice Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-072 plocha povodí […]
  • Hvězdlička30.3.2017 Hvězdlička Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-15-03-039 plocha povodí […]
  • Prušánka17.3.2017 Prušánka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-101 plocha povodí […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...