Panský pivovar v Holešově

Město Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska. Již ve 12. století bývala osada lenním statkem olomouckých biskupů. Na počátku 14.století došlo k přeměně trhové vsi na plnohodnotné město a listiny z této doby dokládají i existenci panského sídla. Po roce 1650, kdy přešel do držení rodu hrabat Rottalů, dostává Holešov novou podobu. Byla postavena mohutná budova zámku, vyrostlo rozsáhlé hospodářské zázemí.

Historická pohlednice z Holešova s panským pivovarem (zdroj: [1]).
Historická pohlednice z Holešova s panským pivovarem (zdroj: [1]).
V letech 1689–1690 nechal postavit Jan Kryštof z Rottalu v tehdejší Žopské ulici (dnešní Masarykově) pivovar se sladovnou [1]. Dle inventáře zhotoveného po smrti Jana Zikmunda hr. Rottala roku 1718, kde se psalo o holešovském panství, měl pivovar ročně 70–85 várek. V roce 1882 je zmiňován mezi průmyslovými závody pivovar Excel pana hraběte Rudolfa Eugena Vrbny v Žopské ulici č. 147 [2].

S holešovským panským sídlem byl pivovar úzce spjat po většinu své existence. V majetku různých šlechtických rodů nebo posléze jejich dědiců se nacházel až do roku 1948. Vrchnost však podnik povětšinou sama neprovozovala, nýbrž ho pronajímala [1].

Kolem roku 1900 se výstav pohyboval kolem úctyhodných pětadvacet tisíc hektolitrů za rok. V novodobé historii, od roku 1910, byli nájemci pivovaru společníci Kovář–Trnka–Vodička (Parostrojní pivovar v Holešově) [2]. Během první republiky výroba v Parostrojním pivovaru v Holešově většinou útočila na hranici 20 000 hl. Vyrábělo se 10° výčepní pivo a 12° ležák v sudech i lahvích, sezónně speciály 12° Březňák a 16° Kozel. V roce 1942 úřady Protektorátu Čechy a Morava výrobu piva zastavily. Mnoho částí technologie bylo odvezeno.

Po osvobození bylo ustanoveno Družstvo pivovaru a sladovny v Holešově, ve kterém byli zastoupeni nájemci, zemědělci, odběratelé i zaměstnanci. Snahou byla obnova výroby piva. Úsilí „družstevníků“, kteří do podniku mnohdy instalovali své vlastní stroje, bylo korunováno v roce 1947, kdy je zaznamenán první poválečný výstav holešovského piva.

Pivovar v Holešově před rekonstrukcí (zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Hole%C5%A1ov, _pivovar_%282%29.jpg).
Pivovar v Holešově před rekonstrukcí (zdroj: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Hole%C5%A1ov, _pivovar_%282%29.jpg).

V roce 1948 byl Pivovar a sladovna v Holešově, provozované firmou Družstevní pivovar a sladovna v Holešově, znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. 12. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. 4. 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V letech 1948–1952 byl výrobce holešovského piva součástí podniku Slovácké pivovary n. p., následně v letech 1953–1955 patřil pod Valašské pivovary n. p. Po zřízení krajského podniku byl začleněn do Jihomoravských pivovarů n. p. jako provozovna závodu Kroměříž.

Poslední pivo se v holešovském pivovaru vařilo v roce 1961, pak pokračovala jen výroba sladu a to do roku 1973. Zbytek zařízení leželo ladem, pokud nebylo odvozeno jinam. Po úplném zavření pivovaru byly budovy využívány jako sklady spotřebním družstvem Jednota. V části byla provozována restaurace, ostatní budovy objektu byly neudržované. V roce 2007 tu fungovala pouze restaurace s názvem Na starém pivovaru a kanceláře, řada vnitřních budov byla ve velmi špatném stavu. Vystřídalo se tu několik vlastníků, ale s neblahým stavem nikdo nic neudělal.

Na konci roku 2017 se obyvatelé Holešova dozvěděli, že areál pivovaru projde velkou proměnou. Rozsáhlý prostor plný zchátralých budov se měl znovu otevřít lidem. Plánovaly se tu nové byty, provozovny živnostníků i parkovací místa. Výstavba a rekonstrukce měla trvat dva roky. Jde o prostor, jehož rozloha přesahuje osm tisíc metrů čtverečních. Zbouraly se některé budovy v centru areálu, kde se prostor rozšířil a vzniklo náměstíčko s parkovacími místy a zelení. Na místě staré varny vyrostl nový objekt vhodný k využití jako ordinace, rehabilitace nebo kanceláře.

Rekonstrukce panského pivovaru v Holešově (zdroj: https://www.pivovarholesov.cz/o-restauraci).
Rekonstrukce panského pivovaru v Holešově (zdroj: https://www.pivovarholesov.cz/o-restauraci).

Zachována zůstala hlavní historická budova pivovaru, která spadá pod památkovou ochranu již od 3.5.1958. Čekala ji však důkladná oprava včetně nové střechy. Unikátní stavba utilitárního charakteru byla původní panský pivovar, je nedílnou stavebně historickou součástí zámeckého areálu. K pivovaru vždy neodmyslitelně patřila hospoda, která bude po rekonstrukci v provozu dále.
Zůstal zachován a opravil se i pivovarský komín, kde každoročně hnízdí čápi [1].

Zdroje:

  1. Pivovary.info. 2023. Osudy zaniklých pivovarů – Holešov. Dostupné online [18. 10. 2023] http://www.pivovary.info/?p=83049
  2. ZHolešova.cz. 2023. Pivovarnictví v Holešově. Dostupné online [18. 10. 2023] https://www.zholesova.cz/2009/12/06/pivovarnictvi-v-holesove/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *