Měšťanské pivovary v Jarošově a Uherském Hradišti

Chceme-li se věnovat historii jarošovského pivovaru, musíme začít v několik kilometrů vzdáleném Uherském Hradišti. Historie někdejšího královského města je bohatá, osídlení je zde doloženo již ve starší době kamenné. Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno, aby ochraňovalo nejen velehradský konvent, ale zejména blízkou zemskou hranici.

Měšťanský pivovar v Uherském Hradišti

Městský pivovar v Uherském Hradišti postavili měšťané v letech 1879–1887 v dnešní Hradební ulici (zdroj: [1]).
Městský pivovar v Uherském Hradišti postavili měšťané v letech 1879–1887 v dnešní Hradební ulici (zdroj: [1]).
Hradišští právováreční měšťané získali v roce 1688 (po vybudování pivovaru v Jarošově) do svých rukou původní městský pivovar sídlící v čp. 16. V letech 1879–1887 si postavili nový pivovar se sladovnou v Hradební ulici. Tento pivovar však na rozdíl od jarošovského neprosperoval, protože nedokázal konkurovat známějším pivovarům z Jarošova, Uherského OstrohuUherského Brodu. Byl proto pronajímán – dlouhodobým nájemcem byl Karel Zedníček, který měl pivovar v nájmu od počátku 20. století.

Slovácké noviny 25. února 1905: “Městský pivovar v Uher. Hradišti stále pokračuje vzdor nepříznivé době roční a zdražení piva. Jenom je žádoucno, aby se pivo čepovalo na více místech. Mnozí hostinští pořád ještě otálejí a nemohou se odhodlati k tomu aby brali domácí, měšťanské pivo. Odevšad máme zprávy, že pivo je výborné jakosti, zdravé a velmi chutné. Nestává tedy žádné příčiny, aby se toto pivo neujalo všude. Opětně připomínáme našim konsumentům piva, aby výhradně všude žádali pivo z měšťanského pivovaru v Uh. Hradišti“.

V roce 1921 postihl pivovar požár, při němž byla zničena celá sladovna a velká část pivovaru i se zařízením. O 10 let později pivovar zcela zanikl, byl zde zřízen režijní sklad, který sloužil potřebám pivovaru v Jarošově.

Městský pivovar v Uherském Hradišti (zdroj: [2]).
Městský pivovar v Uherském Hradišti (zdroj: [2]).
V roce 1978 byl zbourán zchátralý objekt někdejšího městského pivovaru a bytový dům, o rok později také dva rodinné domy ve Svatováclavské ulici a na Komenského náměstí. Na uvolněné ploše byla v roce 1979 zahájena výstavba objektu Sdruženého klubu pracujících (nyní Klub kultury), otevřeného v roce 1986 [2].

Městský pivovar v Jarošově

Historická pohlednice z Jarošova (zdroj: http://www.pivety.com/1948/1948/J/Jarosovhis.html).
Historická pohlednice z Jarošova, rok 1948 (zdroj: http://www.pivety.com/1948/1948/J/Jarosovhis.html).

Jarošovský pivovar (autor i text hudby: Argema)

Léta tam stál, stojí tam dál
pivovar u cesty, každý ho znal
léta tam stál, stát bude dál
ten kdo zná Jarošov, zná pivovar.

Bíla pěna, láhev orosená
chmelový nektar já znám
jen jsem to zkusil a jednou se napil
od těch dob žízeň mám…

Vznik pivovaru v Jarošově roku 1688 předcházel katastrofální požár města, jež poničil stávající Městský pivovar. Měšťané se rozhodli pro stavbu zcela nového provozu mimo město a vybrali si lokalitu v poddanské vsi vzdálené několik kilometrů od centra Uherského Hradiště v blízkosti toku řeky Moravy a zdrojů pramenité vody. Významné pro odbyt piva bylo rovněž sousedství frekventované silnice k severu do Napajedel.

Pivo z nového moderně vybaveného provozu se na trhu rychle prosadilo, výroba jarošovského moku neustále stoupala. Bohužel v 19. století se začalo neblaze projevovat časté střídání nájemců, kteří těžili své zisky z prodeje piva, do technologického vybavení podniku však investovali poskrovnu. Problémy způsobené zastaralým zařízením dosáhly takových rozměrů, že radnice se rozhodla v roce 1860 v pivovaru ukončit výrobu.

Pohlednice s pivovarem "Pozdrav z Jarošova" (zdroj: https://aukro.cz/uherske-hradiste-jarosov-nad-moravou-pivovar-dlouha-adresa-6947133242).
Pohlednice s pivovarem “Pozdrav z Jarošova” (zdroj: https://aukro.cz/uherske-hradiste-jarosov-nad-moravou-pivovar-dlouha-adresa-6947133242).

Roku 1863 město pivovar prodalo majiteli realit židovského původu Salomonu Braunovi z Uherského Ostrohu. K parním zařízením vybavenému podniku patřily tehdy také sladovna, palírna kořalky, hospodský výčep a výrobna kvasnic. Kapitálem vybavený podnikatel výrobu jarošovského piva znovu rozjel a jeho dřívější věhlas se brzy vrátil.

Rodina Braunů vlastnila pivovar po tři generace. Za zlatou éru se však považuje období, kdy po smrti Salomona Brauna roku 1885 došlo k převzetí firmy vzdělanými syny Ignácem a Josefem. Pivovar vzkvétal nejen po stránce hospodářské, ale především technické. Díky prozíravosti nových majitelů získal podnik povolení používat označení „dvorní uživatel“. Výstav piva se brzy z dvacetitisícového průměru přehoupl přes 50 000 hl. Vysoce byl rovněž ceněn jarošovský slad. Úrodná půda kolem řeky Moravy plodila velice kvalitní obilí.

Do nového století pivovar vstupoval jako prosperující podnik s výsadním dodavatelským postavením v širokém regionu, jež patřil mezi největší na celé Moravě. Vysoká kvalita jarošovského piva a nízké náklady díky moderní technologii likvidovaly konkurenční pivovárky v okolí. Zastavení ambiciózního rozvoje přinesla léta první světové války. Výroba byla dokonce načas přerušena.

Jarošovský pivovar (zdroj: [1]).
Jarošovský pivovar (zdroj: [1]).
Meziválečné období opět přineslo návrat k prosperitě. Výroba přeskočila hranici 100 000 uvařených hektolitrů za hospodářský rok. V roce 1939 z obavy před fašistickým nebezpečím rodina Braunů opustila republiku a jarošovský podnik byl narychlo prodán. V roce 1940 úřady Protektorátu Čechy a Morava prodej zrušily a jako židovský majetek pivovar zkonfiskovaly. Během války provoz několikrát změnil majitele, nicméně i tak docházelo k modernizaci zařízení. Konec války znamenal přerušení vaření piva, v květnu 1945 zejména díky obětavosti zaměstnanců jarošovské varny byly opět horké.

Nejdříve se vařilo kvůli nedostatku surovin pouze sedmistupňové pivo, později se začala vařit desítka a dvanáctka. Na svátky přibyly do distribuce speciály světlá 14 a 16 černá Rochus. Pivovar rychle navyšoval produkci i v dalších letech. Hranici 200 000 hl v Jarošově překročili v roce 1960, 300 000 hl pak roku 1967. V té době se však z důvodu plnění centrálně vytýčených plánů produkce překračovala výrobní kapacita, což se nutně projevilo i na kvalitě výrobků.

V letech 1948-1959 byl pivovar součástí uskupení Slovácké pivovary n. p., poté od roku 1960 do roku 1990 byl ve skupině Jihomoravské pivovary n. p. Z brány pivovaru tehdy odcházela piva: Jarošovské 10 výčepní pivo světlé, Jarošovský Šohaj 14, Jarošovský ležák 12, Slovácký klas 11, Diapivo, Jarošovské tmavé Rochus 16, 8 pivo světlé. Léta socialismu pro pivovaru znamenala poklidné období zajištěného odbytu díky rajonizaci.

Jarošovský pivovar (zdroj: [1]).
Jarošovský pivovar (zdroj: [1]).
Ovšem od roku 1990 se situace změnila. Pivovar vstoupil na volný trh s pivem. Národní podnik se přetransformoval na Pivovary s. p. Brno a poté byl privatizován. Vznikla akciová společnost Pivovary a sodovkárny Brno. Firma existovala v nejrozsáhlejší struktuře od 4. 11. 1991 do 14. 1. 1994 a kromě výrobců nealkoholických nápojů patřily do ní pivovary ve Znojmě, v Uherském Brodě, ve Vyškově, v Břeclavi, v Jihlavě, Černé Hoře, Jarošovský pivovar a obnovený pivovarský projekt v Kroměříži. Postupně však docházelo k osamostatnění a odprodeji jednotlivých pivovarů. V roce 1994 společnost Pivovary a sodovkárny Brno a.s. sdružovala už jen pivovar v Jarošově a sodovkárny ve Vyškově, Brně a Olešnici.

Nová doba přinášela jinou strukturu nákladů, pivovar musel navýšit výdaje do vybavení hospod, do propagace. Konkurenční tlak finančně velkorysých velkopivovarů jarošovské pivo z výčepů vyháněl. Podniku rostly nesplacené úvěry.

Pivovar v Jarošově, rok 2013.
Pivovar v Jarošově, rok 2013.

Pivovar přišel s několika zajímavými nápady, jež měly navýšit prodeje piva zejména v regionu. Na vánoce 1995 připravil nové tmavé pivo Solomon Braun. Mok byl plněn výhradně do hnědých nevratných lahví o objemu 0,33 l opatřených novou etiketou na speciálním papíře. Pivo mělo výraznější karamelovou chuť a jemnější hořkost. Pivo s názvem Prvoligová jedenáctka bylo připraveno jako dárek pro fotbalisty mužstva JOKO Uherské Hradiště, kteří postoupili poprvé do první ligy. Pivo vzniklo ve spolupráci fotbalového klubu, pivovaru a města. Poprvé bylo představeno při závěrečném druholigovém utkání 10. 6. 1995. V republice se asi nejvíce proslavilo spojení s rockovou skupinou Argema. To již jihomoravskou firmu vlastnila akciová společnost Ústecké pivovary.

Prodej Jarošova jako části Pivovarů a sodovkáren Brno a.s. schválila její mimořádná valná hromada v červenci 1997. Zájemců se sice objevilo hodně, ale jednání skončila neúspěchem. Pivovar měl v roce 1996 ztrátu 48 mil. Kč při poklesu odbytu o 12 %. Na pokraji zániku se po několikaleté agonii octl pivovar v říjnu 1997. Snaha najít ještě na poslední chvíli solventního kupce byla neúspěšná, tak se poprvé ve více jak třísetleté historii tohoto pivovaru chystalo ukončení vaření piva v jeho prostorách. Neschopnost splácení úroků z úvěrů byl označen za jeden z důvodů, proč pivovar zkrachoval.

Pivovar v Jarošově, rok 2013.
Pivovar v Jarošově, rok 2013.

Pivovar byl uzavřen k 31. 12. 1997 a areál sloužil jako sklady. Společnost se poté dostala do majetku severočeské firmy Drinks Union a.s. a následně v roce 2008 v rámci ní do nadnárodního koncernu Heineken. V červnu 2012 společnost Heineken oznámila, že hodlá areál bývalého pivovaru prodat. Výběrového řízení se účastnilo neúspěšně i město Uherské Hradiště. Za 15 milionů korun jarošovský pivovar koupila v listopadu 2013 firma Vymyslický-Výtahy. V červnu 2018 budovy využívány jen zčásti, většina chátrala [1].

Pivovar v Jarošově, rok 2013.
Pivovar v Jarošově, rok 2013.

Zdroje:

  1. Pivovary.info. 2023. Osudy zaniklých pivovarů – Jarošov. Dostupné online [17. 10. 2023] http://www.pivovary.info/?p=88292
  2. Pivovary.info. 2023. Historie – seznamy. Dostupné online [17. 10. 2023] http://www.pivovary.info/?cat=242

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *