Termín: turbiditní proudy

« Back to Glossary Index

Turbiditní proudy jsou vodní proudy se zvýšenou hustotou (a také nosnou kapacitou) vlivem velkého množství suspendovaného sedimentárního materiálu, který působením gravitace teče při dně, využívaje i nepatrného sklonu. Tyto proudy mohou být důsledkem podmořských skluzů, zemětřesení, ale také přínosu hustých suspenzí vodními toky (zvláště za povodní) např. do jezer či moře. Sledy sedimentů usazené turbiditními proudy se nazývají turbidity.

Turbiditní proudy, které mají vyšší hustotu než okolní voda, se pohybují po pánevním svahu vlastní tíhou zpravidla v korytech, které vyerodovaly (tzv. podmořské kaňony). Materiál, který se z nich usazuje především při úpatí pánevního svahu, vytváří rozsáhlé podmořské vějíře podobné velkým deltám při ústí řek.

Turbiditní proudy přenášejí klastika, která pocházejí ze zdrojových oblastí skrytých nyní pod příkrovy, jejichž pozici neznáme. Pro svůj neznámý původ se tento materiál označuje jako exotický (a horniny ve valounech ve flyšových slepencích jako exotika).