Termín: gradační zvrstvení

« Back to Glossary Index

Výsledkem opakovaného ukládání flyšových sledů je tzv. gradační zvrstvení, ve kterém mimo zjemňování zrna do nadloží pozorujeme i zákonitou posloupnost sedimentárních textur gradačního zvrstvení:

  • výrazné přímé laminární zvrstvení,
  • konvolutní (zprohýbané) zvrstvení,
  • nevýrazné laminární zvrstvení a
  • jílovcovou (slínovcovou) polohu.

Výskyty jednotlivých textur a jejich posloupnosti jsou určeny postupným vyzníváním intenzity proudu a též povahou proudění vodních částic v něm. Usazování z turbiditních proudů je velmi rychlé. Odbývá se řádově v hodinách až několika dnech.

Podmořské kaňony a hlubokomořské deltové vějíře.
Podmořské kaňony a hlubokomořské deltové vějíře. Turbiditní proudy proudí dolů po svahu a erodováním kontinentálního okraje rozšiřují podmořské kaňony. Hlubokomořské deltové vějíře jsou tvořeny turbiditními uloženinami, které jsou tvořeny sekvencemi gradačního zvrstvení (zdroj: http://geologie.vsb.cz/Sedimentologie/textova%20cast/sedimentacni%20prostr/Hlubokomo%C5%99sk%C3%A9%20sedimenty.htm).