Termín: klastika

« Back to Glossary Index

Klastické sedimenty jsou sedimentárních hornin převážně složených z úlomků starších hornin a minerálů či organických zbytků přinesených z míst vzniku do místa uložení – např. slepence nebo pískovce.