Termín: intruze

« Back to Glossary Index

Intruze označuje těleso magmatické horniny, které vniklo do starších hornin buď podél strukturních oslabení (vrstevnatost, pukliny, zlomy), nebo zcela nepravidelně.