Termín: konkordance

« Back to Glossary Index

Konkordance je souhlasnost uložení, tj. normální (paralelní) uložení mladších vrstev na starších, aniž by tyto starší vrstvy byly zvrásněny nebo nakloněny.