Ložní žíla

Ložní žíla je žíla, u které dojde k rovnoběžnému výlevu vzhledem k okolní hornině. Ložní žíly mohou dosahovat délek až stovek metrů a mocnosti do desítek metrů.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář