Termín: subdukce

« Back to Glossary Index

Subdukce je projev, kdy se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou. Nejčastěji se tak děje v oblastech, kde se hustší oceánská kůra zasouvá pod lehčí kontinentální kůru, průvodními projevy procesu jsou pak silná zemětřesení a sopečná činnost.

Typická rychlost subdukce je řádově cm za rok. Jde o první krok k recyklaci kůry a v jistém smyslu o opak divergentního rozhraní, kde dochází ke vzniku kůry. Subdukovaná tektonická deska se zanořuje hlouběji do pláště, ale zůstává stále kompaktním objektem. Na rozhraní zasunující desky pod horní vzniká hromaděním materiálu akreční klín.