Termín: pinky

« Back to Glossary Index

Pinky jsou sníženiny vzniklé rychlým prosednutím, propadnutím a zřícením podpovrchových důlních děl. Půdorys pinek bývá kruhový, eliptický nebo nepravidelný. Průměr dosahuje až několika desítek metrů. Pinky vzniklé prosednutím stropu štol mají tvar pánví nebo trychtýřů. Pinky vzniklé propadnutím nebo zřícením mají strmé stěny a na dně zřícený materiál.