Termín: sejpy

« Back to Glossary Index

Sejpy jsou tvary vzniklé při rýžování. Při ručním rýžování vznikají nevelké pahorky, složené hlavně z písku a štěrku. Mají zpravidla výšku 1—2 m, výjimečně kolem 5 m. Při strojovém rýžování (např. dragami) vznikají řady rovnoběžných valů, které často vytvářejí rozlehlá sejpová pole.