Termín: akreční klín

« Back to Glossary Index

Akreční klín je oblast mezi okrajem subdukující (podsouvající se) oceánské desky a ostrovním obloukem nebo aktivním kontinentálním okrajem, kde v důsledku protisměrného pohybu mezi podložní oceánskou a nadložní kontinentální litosférickou deskou dochází k tektonickému hromadění převážně sedimentárních hornin shrnovaných z povrchu subdukované oceánské desky. Příčný profil má tvar klínu.

Akreční klín (zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/akrecni-klin)
Akreční klín (zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/akrecni-klin)