Antiklinála

Antiklinála je část vrásy, která je vyklenuta směrem nahoru. Ve stratigrafickém sledu ležely vnitřní jednotky (vrstvy) původně níže, tzn. že jsou starší.

« Back to Glossary Index

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...