Termín: psefity

« Back to Glossary Index

Psefity jsou sedimenty obsahují více než 50% klastů o velikosti nad 2 mm. Jsou-li zrna neopracovaná, pak se nezpevněný zástupce této skupiny označuje jako kamenná suť, zpevněný je označován jako brekcie. Úlomky zpevněných slepenců a nezpevněných štěrků jsou většinu vodou opracovány, přičemž stupeň opracování je závislý na délce transportu a odolnosti horniny.