Termín: regrese

« Back to Glossary Index

Regrese představuje ústup moře z pevniny vyvolaný poklesem mořské hladiny (eustáze), způsobuje vynoření pevniny, např. vystřídání mořských facií kontinentálními. Regrese bývá často předzvěstí blížících se orogenních pochodů.