Psamit

Psamity jsou sedimenty, které obsahují více jak 50 % klastických částic psefitického charakteru, tj. s velikostí nad 2 mm.

« Back to Glossary Index

Napsat komentář