Termín: proplástek

« Back to Glossary Index

Proplástek je tenká vložka jalové horniny uvnitř vrstevnatého ložiska, nejčastěji tvořená polohami jílovců a prachovců (např. jílovce v uhelné sloji).