Termín: pravá žíla

« Back to Glossary Index

Pravá žíla je žíla, která prochází kolmo (či šikmo) vzhledem k hornině, do které proniká. Obecně jsou pravé žíly méně mocné a kratší. Často vznikají mineralizací z hydrotermálních roztoků.