Termín: polymiktní

« Back to Glossary Index

Polymiktní sediment je úlomkovitá hornina obsahující úlomky několika druhů minerálů nebo hornin. Příkladem je droba, složená například z úlomků křemene, živců, různých vulkanitů.