Termín: periglaciální

« Back to Glossary Index

Periglaciální zóna je oblast na okraji rozšíření ledovcových oblastí, kde se vyskytují geomorfologické procesy, které jsou spojené s bodem mrazu. Zde se ukládaly různé glacifluviální sedimenty, periglaciální klima dovolovalo vznik trvale nebo sezónně zmrzlé půdy, probíhalo mrazové zvětrávání, vznikaly ledové klíny, kryoturbace, tříděné půdy, ve vlhčích obdobích byla účinná soliflukce, v sušších vznikaly eolické usazeniny apod.