Termín: brekcie

« Back to Glossary Index

Brekcie je sedimentární hornina, která vzniká buď ledovcovým, nebo suchozemským způsobem. Její zrnitost je hrubá. Brekcie má proměnlivou barvu, která závisí na minerálním složení. Brekcie je tvořena ostrohrannými úlomky minerálů a hornin. Vzácně se uvnitř brekcií vyskytují zkameněliny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brekcie