Termín: batyální sediment

« Back to Glossary Index

Batyální sedimenty jsou hlubokomořské sedimenty, které se uložily v hloubce 200 až 2 000 m (i více).

Zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?morske_sedimenty