Termín: silicit

« Back to Glossary Index

Silicit je neklastická sedimentární hornina převážně tvořená oxidem křemičitým ve formě křemene, chalcedonu nebo opálu. Názvosloví silicitů je značně nejednotné. Pro starohorní silicity v českém masivu bývá někdy používán český termín buližník.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silicit