Termín: synriftový

« Back to Glossary Index

Synriftový je vyjádření časového hlediska, kdy proces probíhal společně v době působení riftu.