Andosoly (Andozem)

Andosoly a jejich jediný půdní typ andozem jsou charakteristické vznikem na více či méně zpevněných sopečných popelech.

Tyto kyselé substráty zvětrávají a uvolňují velké množství volného hliníku. Dochází ke vzniku amorfního alofánu nebo imogolitu. To spolu s růstem vegetace vede ke vzniku velice kyprého, humózního a většinou poměrně hlubokého horizontu andického horizontu (Aa). Vizuálně pak může profil připomínat černozem, chemicky je však zásadně odlišný.

Andozem (AD)

Půdy s andickými diagnostickými znaky, se stratigrafií O nebo Ap–An–Ba–C. Vyčerpávající charakteristika je podána u referenčních tříd. Podrobné třídění neuvádíme, neboť tyto půdy nebyly dosud v ČR identifikovány.

Zdroj: Pavlů, L. 2018. Základy pedologie a ochrany půdy. Katedra pedologie a ochrany půdy. Česká zemědělská univerzita v Praze. [cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://katedry.czu.cz/storage/4833_Zaklady-pedologie-a-ochrany-pudy.pdf

Taxonomický klasifikační systém ČR. cit. dne: 31. 07. 2020], dostupné z: https://klasifikace.pedologie.czu.cz/index.php?action=showKlasifikacniSystem

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *