Tichávka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-01-01-134
plocha povodí [km2] 26,4
délka toku [km] 12,7
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,42

Charakter toku

Tichávka pramení v nadmořské výšce 640 m na Kršlách sev. od Kunčic pod Ondřejníkem na již. úbočí Skalky (964 m) v masívu Ondřejníku. Téměř v celém svém toku teče sev.-záp. směrem Frenštátskou brázdou.

Tichávka postupně protéká obcemi Kunčice pod Ondřejníkem a Tichou, před níž přitéká zleva potok Rakovec. Dále protéká kolem Tichavské hůrky ( 544 m), kde na jejím jih.-záp. úpatí a na přilehlém pravém břehu Tichávky se nachází chráněné území přírodní památky Traventinová kaskáda, kterou tvoří zajímavý přírodní útvar vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek.  Tichávka ústí u vých. okraje obce Vlčovice v nadmořské výšce 322 m do řeky Lubiny.

Tichávka odvodňuje přilehlé části Štramberské vrchoviny a Frenštátské brázdy. Pstruhové pásmo se nachází po celé délce toku.

Významné přítoky

Rakovec

Rakovec pramení na okraji přírodní rezervace Les Na Rozdílné v již. části katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Teče sev.-záp. směrem do katastru obce Tichá, kde se v nadmořské výšce 362 m zleva vlévá do Tichávky.

Přečtěte si také

  • Historie těžby ropy
    23.2.2015 Historie těžby ropy První průzkumy zjišťující výskyt ropy v rámci dnešní České republiky byly prováděny na […]
  • Maleník19.1.2015 Maleník Geomorfologický podcelek Maleník je členitá vrchovina o rozloze 60 km2, střed. […]
  • Moštěnka13.10.2015 Moštěnka Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-72 plocha […]
  • Boleradická vrchovina10.4.2014 Boleradická vrchovina Geomorfologický podcelek Boleradická vrchovina je plochá vrchovina o rozloze […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...