Tichávka

Hydrologické charakteristiky

č. hydrologického pořadí 2-01-01-134
plocha povodí [km2] 26,4
délka toku [km] 12,7
prům. průtok u ústí [m3 × s-1] 0,42

Charakter toku

Tichávka pramení v nadmořské výšce 640 m na Kršlách sev. od Kunčic pod Ondřejníkem na již. úbočí Skalky (964 m) v masívu Ondřejníku. Téměř v celém svém toku teče sev.-záp. směrem Frenštátskou brázdou.

Tichávka postupně protéká obcemi Kunčice pod Ondřejníkem a Tichou, před níž přitéká zleva potok Rakovec. Dále protéká kolem Tichavské hůrky ( 544 m), kde na jejím jih.-záp. úpatí a na přilehlém pravém břehu Tichávky se nachází chráněné území přírodní památky Traventinová kaskáda, kterou tvoří zajímavý přírodní útvar vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek.  Tichávka ústí u vých. okraje obce Vlčovice v nadmořské výšce 322 m do řeky Lubiny.

Tichávka odvodňuje přilehlé části Štramberské vrchoviny a Frenštátské brázdy. Pstruhové pásmo se nachází po celé délce toku.

Významné přítoky

Rakovec

Rakovec pramení na okraji přírodní rezervace Les Na Rozdílné v již. části katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem. Teče sev.-záp. směrem do katastru obce Tichá, kde se v nadmořské výšce 362 m zleva vlévá do Tichávky.

Přečtěte si také

  • Hvězdlička
    30.3.2017 Hvězdlička Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-15-03-039 plocha povodí […]
  • Šardický potok
    17.3.2017 Šardický potok Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-17-01-094 plocha povodí […]
  • Ratíškovický potok20.1.2017 Ratíškovický potok Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-13-02-044/3 plocha povodí […]
  • Rusava14.10.2015 Rusava Hydrologické charakteristiky č. hydrologického pořadí 4-12-02-122 plocha […]

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...