Termín: thuring

« Back to Glossary Index

Thuring je geologický stupeň období svrchního permu (cca 259,8 Ma před současností).