Termín: hemipelagický sediment

« Back to Glossary Index

Hemipelagický sediment tvoří jemnozrnný terestrický a vulkanický materiál (jíl, jemnozrnný prach), který je transportovaný před
uložením v suspenzi v mořské vodě. Ukládá se v hlubokomořském prostředí. Od eupelagických sedimentů se liší tím, že mají nad 25 % terigenního materiálu hrubšího než 5 mikronů. Typická je velmi pomalá sedimentace mm–cm/ 1000 let; v oblastech s vysokým přínosem terigenního materiálu je
sedimentace vyšší.